På denna sida kan ni lämna åsikter och era synpunkter till oss i styrelsen

Det kan vara förslag på vad ni tycker att vi bör ändra / förbättra o.s.v.

Skicka ett mail till fkcialvik@gmail.com